Saturday, January 25, 2020

February 10, 2020


SB 11.26.24-28

by H.D.G.  A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

February 09, 2020


SB 11.26.19-20
                                 
by 
H.G. Sridama Das

Sunday Feast Lecture SB 11.26.21-23


by H.G.


Sri Krishna Madhura Utsava; Sri Narottama Das Thakur Appearance 

February 08, 2020


SB 11.26.18
                                 
by 
H.G. Satyananda Das

February 07, 2020


SB Class
                                 
by 
H.H. Devamrita Maharaj

Evening Class

by HH Devamrita Maharaj & HG Bhurijan P

Sri Nityananda Prabhu Appearance ; Fasting till noon

February 06, 2020


SB 11.26.17
                                 
by 
H.G. Dwarkadish Das

Sri Varahadeva Appearance


February 05, 2020


SB 11.26.14-16
                                 
by 
H.G. Srila Haridas Thakur DasFasting for Bhaimi Ekadasi and for Varahadeva Appearance

February 04, 2020


SB 11.26.13
                                 
by 
H.G. Sankirtan DasSri Ramanujacarya Disappearance

February 03, 2020

SB Class

by H.D.G.  A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Sri Madhvacarya Disappearance

February 02, 2020


SB 11.26.10-12
                                 
by 
H.G. Radhika Vallabh Das

Sunday Feast

by 

Bhimastami


February 01, 2020


SB Class
                                 
by 
H.G. Baldev Das

Sri Advaita Acharya Appearance ; Fasting till noon

Saturday, January 18, 2020

January 31, 2020


SB 11.26.09
                                 
by 
H.G. Kirti Nitai Das

January 30, 2020


SB 11.26.07-08
                                 
by 
H.G. Mukundmala Das

Vasanta Panchami; Srimati Visnupriya Devi Appearance; Sri Saravati Puja; Sri Visvanatha Cakravarti Thakur Disappearance; Sri Pundarika Vidyanidhi Appearance; Sri Raghunandana Thakur Appearance; Sri Raghunatha Das Goswami AppearanceJanuary 29, 2020


SB 11.26.06
                                 
by 
H.G. Nityanand Charan Das

January 28, 2020


SB 11.26.05
                                 
by 
H.G. Shubh Vilas Das

January 27, 2020

SB Class

by H.D.G.  A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

January 26, 2020


SB 11.26.03-04

by H. H. Radhanath Maharaj/ H. G. Baldev Das

Sunday Feast Lecture


by H.G. Keshav Chandra
Das

January 25, 2020


SB Class - No Verse

by H. H. Radhanath Maharaj/ H.G. Gauranga Das

January 24, 2020


SB 11.26.02
                                 
by 
H.G. Shivram Das

January 23, 2020


SB 11.26.01
                                 
by 
H.G. Avtarlila Das

January 22, 2020


SB 11.25.36
                                 
by 
H.G. Gaur Vilas Das

January 21, 2020


SB 11.25-33-35
                                 
by 
H.G. Sri Vishwambar Das

Thursday, January 2, 2020

January 20, 2020

SB Class

by H.D.G.  A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

Fasting for Sat-Tila Ekadasi

January 19, 2020


SB 11.25.29-32

by H. H. Radhanath Maharaj/ H. G. Vrajbihari Das

Sunday Feast Lecture


by H.G. Chaitanya Lila
Das

January 18, 2020


SB 11.25.27-28
                                 
by 
H.G. Sridama Sakha Das

January 17, 2020


SB 11.25.26
                                 
by 
H.G. Vasudev Das

Sri Locana Das Thakur Disappearance


January 16, 2020


SB 11.25.25
                                 
by 
H.G. Deen Gauranga Das

Sri Jayadev Goswami Disappearance

January 15, 2020


SB 11.25.24
                                 
by 
H.G. Pradyumna Mishra Das 

Sri Ramacandra Kaviraja Disappearance; Sri Gopal Bhatta Goswami Appearance; Makar Sankranti(Sun Enters Capricon) Sri Ganga Sagar Mela 


January 14, 2020


SB 11.25.22-23
                                 
by 
H.G. Akinchan Krishna Das

January 13, 2020

SB Class

by H.D.G.  A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupada 

January 12, 2020


SB 11.25.21

by H. H. Radhanath Maharaj

No Sunday feast 
Kirtan mela 

January 11, 2020


SB 11.25.14-20
                                 
by 
H.H. Loknath Maharaj 

January 10, 2020


SB 11.25.13
                                 
by 
H.G. Rudranath Das 

Sri Krishna Pushya Abhiseka

January 09, 2020


SB 11.25.09-12
                                 
by 
H.G. Sankirtan Das

January 08, 2020


SB 11.25.08
                                 
by 
H.G. Rohini Priya Das

January 07, 2020


SB 11.25.07
                                 
by 
H. H. Jayadvaita Maharaj 

Sri Jagadisa Pandit Appearance